download

อัลบัมลูกทุ่งใหม่เอี่ยม ดินดีหลังสวน
- ใต้ร่มไตรรงค์
- มนต์รักพังงา
- รักไม่ลืม
- ลีลาวดี
- หนุ่มดานช้าง
- ใจพ่อ
- รักแรกพบ
- หนุ่มหนองหญ้าไซร้
- รัก ข้ามโคง
- เสียงควรจากทุ่งกุลา
- สาวสวยงานบุญแข่งเรือหลังสวนขึ้นโขงชิงธง(หลังสวน)
- ขาดแขนแฟนหาย


อัลบัมลูกทุ่งธรรมมาภิบาลสังคม
คำพูดกรมหลวง

- บันทึกคำปากกาสิทธิ์กรมหลวงชุมพร
- ขอพรบารมีสึ่งศักดิ์
- ฆ่าครูทำไม
- นํ้าตาจ่าเพียร
- ทำไมคนไทยถึงไม่รักกัน
- ลูกผู้ชายตายเพื่อชาติ
- อายคุณทองแดง
ให้ความรู้ประชาชนเรื่องธรรมมาภิบาล
- บทบาทสภาพัฒนาการเมือง
- สภาพัฒนาการเมืองคืออะไร
- ประชาธิปไตยคืออะไร
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
- การเมืองกับชีวิตกับประจำวัน


อัลบัมร้องเพลงเพื่อครู
- ฆ่าครูทำไม
- นํ้าตาจ่าเพียร
- ลูกผู้ชายตายเพื่อชาติ
- อายคุณทองแดง
- ขอพรบารมีสิ่งศักดิ์(ภาคใต้)
- ทำไมคนไทยถึงไม่รักกัน


อัลบัมร้องเพลงเถิดพระเกรียติ

- ทรงหายพระประชวนแล้วพ่อหลวง
ร้องโดย สิทธิพร สุนทรพจน์
- ร่วมใจถวายพระพร
ร้องโดย สดใส ร่มโพธิ์ทอง
- ปองดองเถิดพี่น้องไทย
ร้องโดย เสริฐศักดิ์ คงสุวรรณ